0396219999

Đào Tạo 9+ Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại

Đào Tạo 9+ Tại Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Thương Mại
Mô hình đào tạo 9+ không còn là mới ở các nước tiên tiến. Ở Việt Nam, nhiều trường cao đẳng đã và đang áp dụng mô hình này đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Mô hình này không chỉ mở ra cho các em con đường lập nghiệp sớm, mà còn góp phần hạn chế tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”… (trích HANOITV)